Hakkımızda

1994’de Otistikler Kulübü adıyla amatör bir ruhla yola çıkan Otistikler Derneği 1996 yılında dernekleşmiştir. Türkiye’de “otizm” kavramını isminde kullanan ilk dernek olarak Otizm Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir.
Otistikler Derneği, öncelikle bir kaynaşma ve yaşantı derneğidir. Dayandığı temel ilke otistiklerin koşulsuz kabulüdür.
Otistikler Derneği’nin Amaçları arasında;
Otistiklerin özellikle yetişkin yaşlara geldiklerinde normal/sağlıklı toplum içinde fakat “kendileri olarak” insanca yaşayabilmeleri için “ortam”ve “ilişkiler” yaratmak,
Otizmi tanımak ve tanıtmak üzere çeşitli çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak,
Otistiklerin ve tüm farklı gelişenlerin ailelerinin yaşam yükünü hafifletmek üzere çalışmalar yapmak,
Farklı gelişen bireylerin anayasal haklarını sağlayabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmak,
Tüm bu alanlarda Otistikler Derneği olarak sivil toplum duyarlılığı ve sorumluluğu içeren çalışmalarını ve projeleri gerek yurt bazında gerekse uluslararası ve toplumlararası alanda paylaşmaktadır.
Otistikler Derneği, 1996’dan bu yana 300’den fazla farklı gelişen, 500’den fazla gönüllü ve destekçi, 10’larca kurum ve kuruluşla işbirliği, 4’ü Avrupa Birliği olmak üzere 10’un üzerinde uzun soluklu projeler, 50’nin üzerinde entegrasyon kampları yapmıştır.


Otistikler Derneği olarak, bağışçılığın gönüllü bir davranış olduğuna, vermenin ve paylaşmanın yaşam kalitemizi artırırdığına inanıyoruz. STK'ların ve projelerinin halkın güvenini ve saygısını kazanmasına, bağışçıların ve potansiyel bağışçıların güvenli ve akıllı bağış yapmasına önem verdiğimiz için bağışçı haklarının arkasında duruyoruz ve destekliyoruz. Bütün bağışçıların aşağıdaki haklara sahip olduğunu kabul ediyoruz.

Bağışçı Hakları


1. STK'nın misyon ve vizyonu, bağışın nasıl kullanılacağı hakkında ve bağışı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanma kapasitesi ve niyeti hakkında bilgilenme,
2. Yönetim kurulu ve yöneticiler hakkında bilgi edinme ve yöneticilerin ihtiyatlı ve basiretli bir şekilde görevlerini yerine getirmesini bekleme,
3. Güncel finansal bilgilere erişim,
4. Verilen bağışın amacına uygun kullanılacağı konusunda garanti isteme,
5. Uygun bir teşekkür edilmesi,
6. Kanunlara uygun şekilde bağışlarının gizliliğini talep etme,
7. Kurumu temsil eden bütün çalışanların kendisi ile kurduğu bütün ilişkilerin profesyonel düzeyde olmasını talep etme,
8. Bağışı isteyenin gönüllü mü, çalışan mı yoksa sadece bu iş için dışarıdan tutulmuş birisi mi olduğunu bilme,
9. Eğer başkası ile paylaşılacaksa iletişim bilgilerinin listelerden silinmesini isteme,
10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır.

Otistikler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Sayman
Püren Derya Şenyuva


Yonetim kurulu

Oguz Burak Ismanur - Baskan
Zeynep Mackali - Baskan Yardimcisi
Puren D. Senyuva - Sayman
Latife Ozguleryuz - Sekreter
Nevin Eracar - Uye


Gelir Gider

2016 Gelir Miktarı: 22.774 TL
Gider Miktarı: 22.774 TL
2015 Gelir Miktarı: 35.569 TL
Gider Miktarı:35. 569 TL
2014 Gelir Miktarı: 8. 163 TL
Gider Miktarı: 8. 163 TL