Tarihçe

1994’de Otistikler Kulübü adıyla amatör bir ruhla yola çıkan Otistikler Derneği 1996 yılında dernekleşmiştir. Türkiye’de “otizm” adını kullanan ilk dernektir. Bu özelliğini tüm romantik eğilimli bilim dışı basınca rağmen kararlılıkla sürdürmektedir.
Temel ve değişmez bir ihtiyaçla ortaya çıkan o amatör ruh hala varlığını korurken, dernek zaman içinde daha profesyonel işlere de imza atmıştır. Aura yürütücülüğünde sürdürülen Alternatif Gelişim Projesi (AGP) bu işlerin en kapsamlı olanıdır. Projenin Otistikler Yaşamla Bütünleşme Kampları (OyaKamp), GeçişEvi ve Mesleki Eğitim İstihdam Programı ülkemizde ilk olmanın yanı sıra halen tek olma özelliğini de korumaktadır.FARKLI OLANLA BİRLİKTE YAŞAMAK1994 yılından bu yana özelde otistik bireyler için çalışmalar yürüten Otistikler Derneği son yıllarda genç ve yetişkin farklı gelişen bireyler için çözümler ve modeller sunuyor.

Alternatif Gelişim Projesi adı altında yürütülen çalışmalar bunlardan en çarpıcı olanı.

Alternatif Gelişim Projesi toplum temelli bir ruh sağlığı projesidir. Proje, gelişimsel bozuklukları ve psikiyatrik bozuklukları olan çocuk, genç ve yetişkinler için gelişimsel ve terapötik yaklaşımlı bir psikososyal destek sunar. Hedeflerinin başında proje katılımcılarının

bağımsızlaşması ve sosyalleşmesi yer alır. Bunun yanı sıra, katılımcıların ailelerine de yönelik çalışmalar projenin bir parçasıdır. Kısaca Alternatif Gelişim Projesi bir yaşam pratiğidir.

• Otistik çocuk, genç ve yetişkinlerin normal denilen toplum içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülür.
• Otistikler Derneği öncelikle bir kaynaşma ve yaşantı derneğidir.
• Dayandığı temel ilke otistiklerin koşulsuz kabulüdür.1996’dan beri

+300 Farklı gelişen birey

+500 Gönüllü ve destekçi

10 larca kurum ve kuruluşla işbirliği

4’ü Avrupa Birliği olmak üzere +10 proje

18 yılda +40 Entegrasyon Kampı