Farkındaysan, harekete geç!

Haydi Gönüllü Ol!

Farkındaysan, harekete geç!

Farkındaysan, harekete geç!

02.04.2023

2023 yılı itibariyle Türkiye'de eğitime ve sağlığa erişim kısıtları ve türlü çeşit eşitsizliklerin yol açtığı zorluklar otizm ve benzeri gelişimsel farklılıkları yaşayan bireyleri doğrudan etkilemeye devam ediyor. Bu olumsuz etkilerin giderek derinleştiği ve boyutlarının hesap edilebilir olmaktan çıktığını üzülerek görmekteyiz.

Her yıl Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve sosyal etkinlikler, yazdığımız yazılar, yaptığımız açıklamalar; değişim için ortak bir yöne bakmaya, toplumda farklı gelişen bireylerin yaşadıkları zorluklara duyarlı ve bilinçli şekilde yaklaşmaya çağırıyordu.

Farkındalık günü ya da farkındalık ayı bilinçte bir gelişmeye, duyarlılıkta bir artışa neden olmuyorsa ve yıllar yılları kovalıyorsa...

O zaman ne yapılmalı?

Toplumda belli düzeyde bir farkındalığın çok uzun zamandır var olduğunu söylemek zor değil aslında. Evet, birçok kesim öyle ya da böyle gelişimsel farklılıklardan, otizmden haberdar durumda. Peki ya bu kesimler alanda yaşanan zorluklar hakkında ne kadar bilgi sahibi ve bu zorlukların aşılmasında nasıl bir sorumluluk üstleniyorlar? Madem 2 Nisan, burada eksiklikler gördüğümüzü söylemeliyiz.

Sorumluluk almak gerekiyor; çünkü bu bir toplumsal sorun, çözümü de ancak bilinçle hareket edebilen yurttaşlarımızın artışıyla mümkün.

Otizmi yaşayan bir aile temel bazı başlıklarda çok yakıcı sorunlarla yüz yüzedir. Travmatik deneyimler, el uzatılmamışlığın ve yıllara yayılan yalnızlığın getirdiği duygusal yük, yaş ilerledikçe kırılan umutlar, psikolojik, sosyal, hukuki alanlarda pek çok sorun çocuğu ile birlikte ailenin omuzlarında taşınıyor. Ya da taşınamıyor...

Otistikler Derneği, Alternatif Gelişim Programları adıyla on yıllardır sürdürdüğü çok boyutlu psikososyal destek çalışmasını bir "toplum temelli ruh sağlığı hareketi" olarak görüyor. Uzman akademisyen kadrosu, deneyimli eğitimcileri, genç ve dinamik gönüllü ekibiyle; psikolojik, sosyal, eğitsel konuların yanı sıra aile-ebeveyn desteği, toplumsal üretim sürecine katılım amaçlı istihdam çalışmaları gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Dernek, esasen tüm bu çalışmaların devlet eliyle ücretsiz olarak, sistemli ve ülke çapında yaygın şekilde yapılması gerektiğini savunuyor. Temas kurduğu gönüllü ve destekçileri de bu bilincin gelişmesi adına çalışıyor. Kendi üretimlerini bu yönde birer model olarak gösteriyor.

Otistikler Derneği 1994'den bu yana otizmden doğrudan ya da dolaylı etkilenen herkesi; bu konuya ilgi duyan eğitimcileri, sanatçıları, gençleri, anne-babaları bu anlayışı yaygınlaştırmaya çağırıyor.

Çaresiz değiliz; şimdi, burada, birlikte... Farkındaysan, harekete geç! Aydınlık günlere...

OTİSTİKLER DERNEĞI