1994 yılında çocukluk çağını geride bırakmakta olan Ece Ergin’in “Yaşıtları Ve Arkadaşları Olmalı” diye bir arzu ve ihtiyaç doğmuştu. Otistikler kulübünün ilk gönüllüleri  olan gençler 1996 yılında derneğin kurucu kurul üyeleri oldular. Bugün herbiri kendi özel ve meslek yaşamlarında başarılarla ilerliyor ve o günleri de anıyorlar. Derneğin sağlam bilimsel çerçeveleri oluşturma çabaları o günden bu yana artarak ilerledi. Bu sürecin kuruluş ve işleyişinde bilimsel akıl ve dikkat kadar bu genç insanların heyecanı, emek, sevgi, dayanışma ve duyarlılıkları maya oldu. Otistikler derneği hep gönüllülerle çalıştı ve  gönüllülük kavramını sosyal sorumluluk bağlamında her zaman tartışarak ilerledi.

Kurucu Başkan Nevin Eracar, Tugay Başar, Zeynep Çatay, Cem Ergin, Cem Canbulan, Zeynep Araycı, Hakan Sezgin, Kamuran Sümer, Suat Muratoğulları, emek veren insanların başında gelmişlerdir. 

Otistikler derneğinin bugün de güncelliğini korumakta olan ilk tüzüğünü oluşturan temel ilke ve düşünceler şöyle özetlenebilir:

  • Otistikler Derneği otizm ve benzeri gelişimsel farklılık gösteren bireyler için saygın bir yaşam modeli oluşturmak üzere çalışır.
  • Toplum içinde saygınlıkla var olabilme sürecini geliştirmek yönünde toplumsal farkındalık ve duyarlılık yaratmayı hedefler. Ayrımcı ve damgalayıcı bakış açılarını dönüştürmek amaçlı bilimsel çalışmalar yürütür.
  • Proje bazlı deneysel girişimlerle oluşan modellerin psikoloji, psikiyatri, özel eğitim, alanlarında  tanıtılması, sürdürülebilirliği ve yaygınlaşması yönünde çalışır.

FARKLI OLANLA BİRLİKTE YAŞAMAK

1994 yılından bu yana özelde otistik bireyler için çalışmalar yürüten Otistikler Derneği son yıllarda genç ve yetişkin farklı gelişen bireyler için çözümler ve modeller sunuyor.

Alternatif Gelişim Projesi adı altında yürütülen çalışmalar bunlardan en çarpıcı olanı.

Alternatif Gelişim Projesi toplum temelli bir ruh sağlığı projesidir. Proje, gelişimsel bozuklukları ve psikiyatrik bozuklukları olan çocuk, genç ve yetişkinler için gelişimsel ve terapötik yaklaşımlı bir psikososyal destek sunar. Hedeflerinin başında proje katılımcılarının bağımsızlaşması ve sosyalleşmesi yer alır. Bunun yanı sıra, katılımcıların ailelerine de yönelik çalışmalar projenin bir parçasıdır. Kısaca Alternatif Gelişim Projesi bir yaşam pratiğidir.

  • Otistik çocuk, genç ve yetişkinlerin normal denilen toplum içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülür.
  • Otistikler Derneği öncelikle bir kaynaşma ve yaşantı derneğidir.
  • Dayandığı temel ilke otistiklerin koşulsuz kabulüdür.

1996’dan beri

+300 Farklı gelişen birey

+500 Gönüllü ve destekçi

10 larca kurum ve kuruluşla işbirliği

4’ü Avrupa Birliği olmak üzere +10 proje

18 yılda +40 Entegrasyon Kampı