Kaynama Noktası

Haydi Gönüllü Ol!

Projemiz ‘kaynaştırma öğrencisi olan öğretmenler’e kişisel ve mesleki anlamda destek vermeyi ve bu doğrultuda farklı gelişen bireylere kendi beceri ve yeterlilikleri doğrultusunda işlevsel olabilecekleri alanlar açmayı amaçlamaktadır.

Kaynaştırma öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin;

 • Farklı gelişen çocuklar ile çalışırken hem kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri hem de farklı gelişen çocuğun öğrenmeye açık hale gelebileceği ortamı hazırlayabilecekleri alt yapıyı sağlamak
 • Mesleki tükenmişliklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yaparak destek sağlamak
 • Aile-çocuk-öğretmen ilişkilerini düzenlemelerine destek olmak
 • Deneyimlerini diğer öğretmenler ile paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak

  

 Kaynama Noktası projesi iki ihtiyaca cevap verme motivasyonu ile kurgulanmış ve geliştirilmiştir; kaynaştırma öğrencilerinin eğitimleri sürecindeki ihtiyaçlar ve kaynaştırma öğrencileri ile çalışan uzmanların ihtiyaçları. Türkiye’de mevcut örgün eğitim sisteminde farklı gelişen çocukların sınıflara dahil edilmesine yönelik olan süreçte ön hazırlık ve destek sağlanmadığı sürece farklı gelişen çocuklar damgalanma, dışlanma ve kendini eksik hissetme gibi sorunlarla mücadele etmektedirler. Buna ek olarak öğretmenlerin MEB tarafından belirlenmiş müfredatı mevcut sınıflarındaki öğrenciler ile yürütme hem de aynı sınıfta bulunan ve öğrenme sürecinde kendine özgü ihtiyaçları olan farklı gelişen çocuğa yönelik özgün bir program geliştirme ve uygulama yükümlülüğü bulunmaktadır. Öğretmenlerin kendi mesleki becerilerinin yanında bu konuda destek almaları gerekmektedir; aksi takdirde öğretmenler sınıf düzenini sürdürmede zorluk çekmekte, kendilerini yetersiz hissetmekte ve kısa sürede ‘tükenmişlik’ yaşamaktadır. Kaynama Noktası Projesi’nin içeriği öğretmenlerin kişisel ve mesleki güncel ihtiyaç ve sorunlarına karşılık verecek doğrultuda oluşturulmuştur.

 

 

Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklanması:

 

Proje kapsamında farklı olanla beraber yaşama, bireysel ön yargıları tanıma ve onlarla baş etme, kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıfta sınıf yönetimi, mesleki tükenmişliği azaltmaya yönelik yöntemler, aile-çocuk-öğretmen ilişkilerini düzenleme ana temalarında çalışmalar yürütülmüştür.

 1. Grup Çalışmaları:

12 hafta boyunca her hafta, haftada bir gün, üçer saatlik grup çalışmaları ile öğretmenlerin; farklı gelişen bireylerle ilgili kişisel ve mesleki farkındalıklarını arttırmak ve zorluklar karşısında yaratıcılıklarını ve çözüm becerilerini geliştirmelerini desteklemek hedeflenmiştir.

 

 1. Ölçeklerin Uygulanması ve Kısa Tanıtım:

Grup çalışmaları öncesi ve sonrasında proje ekibi tarafından belirlenen test ve ölçekler uygulanmıştır.

 

 • Mevcut bir entegrasyon çalışmasına katılım, gözlem ve geri bildirim çalışması
 1. Mail grubu oluşturma

Proje bittikten sonra da projeye dahil olan öğretmenlerin birbirlerini destekleyebilmeleri ve ağın gittikçe büyüyüp daha çok insana ulaşılması hedeflenerek bir mail grubu oluşturulmuştur.

 1. Süpervizyon
 2. Film İzleme

Farklı gelişen bireylerin yaşantılarını anlatan içerikte filmler izlettirilmiştir. Filmin ardından grup çalışmalarında yürütülen içerik ile ilişki kurularak tartışma yürütülmüştür. Amaç sosyal etkinliğin ve eğlencenin öğrenme üzerindeki etkileri ve alternatif öğrenme biçimleri üzerinde durmak.

 • Fotoğraf Etkinliği
 • Uygulama Kitabının Hazırlanması/Basımı

Proje boyunca yapılacak olan eğitimler ve etkinlikler proje sonunda çıkarılan bir kitapta toplanmıştır.