1994’de Otistikler Kulübü adıyla amatör bir ruhla yola çıkan Otistikler Derneği 1996 yılında dernekleşmiştir. Türkiye’de “otizm” kavramını isminde kullanan ilk dernek olarak Otizm Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir.

Otistikler Derneği, öncelikle bir kaynaşma ve yaşantı derneğidir. Dayandığı temel ilke otistiklerin koşulsuz kabulüdür.

2018 Dernek beyannamesi için lütfen tıklayınız.

2017 Dernek beyannamesi için lütfen tıklayınız.

2016 Dernek beyannamesi için lütfen tıklayınız.

Otistikler Derneği’nin Amaçları arasında;

  • Otistiklerin özellikle yetişkin yaşlara geldiklerinde normal/sağlıklı toplum içinde fakat “kendileri olarak” insanca yaşayabilmeleri için “ortam”ve “ilişkiler” yaratmak,
  • Otizmi tanımak ve tanıtmak üzere çeşitli çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak,
  • Otistiklerin ve tüm farklı gelişenlerin ailelerinin yaşam yükünü hafifletmek üzere çalışmalar yapmak,
  • Farklı gelişen bireylerin anayasal haklarını sağlayabilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunmak,

Tüm bu alanlarda Otistikler Derneği olarak;

sivil toplum duyarlılığı ve sorumluluğu içeren çalışmalarını ve projeleri gerek yurt bazında gerekse uluslararası ve toplumlararası alanda paylaşmaktadır.

Otistikler Derneği, 1996’dan bu yana

300 + Farklı Gelişen
500 + Gönüllü ve Destekçi
10'larca Kurum ve kuruluş
10 + Uzun Soluklu Projeler
50 + Entegrasyon Kampları