Gelişimsel Destek ve Erken Müdahale Programı

Haydi Gönüllü Ol!

Gelişimsel Destek ve Erken Müdahale Programı

RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİNE YÖNELİK GELİŞİMSEL AKSAMALARDA ERKEN MÜDAHALE İÇİN EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim Kapsamında Ele Alınacak Konular

 • Çocuk gelişimi ve çeşitli kuramsal yaklaşımlar:
 • Gelişimsel aksamalar ve nedenleri hakkında kavramsal yaklaşımlar
 • Otizm ve benzeri gelişimsel bozukluklara psikodinamik bakış
 • Gelişimsel aksamalarda psiko-sosyal onarım amaçlı desteğin önemi
 • Gelişimsel aksamalarda psiko-sosyal onarım ve destek amaçlı uygulamalar, yöntemler ve teknikler
 • Çalışmacının aktarımsal süreçlerinin çalışılması ve supervizyon
 • Erken Müdahale Projesi nedir?
 • Gelişimsel Aksamalarda Ailenin Rolü.

Eğitimin Tamamlanması

Katılımcılar edindikleri bilgi ve deneyimi yansıtan bir projeyi tasarlamak, uygulamak ve sunmakla yükümlüdürler.

Verilecek Belge

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, eğitimin içeriği ve niteliğini belirten bir sertifika almaya hak kazanırlar.          

Yöntemler:

Tümden gelim: Kuramsal yaklaşımların gözden geçirilmesi, bilgilerin ve kaynakların paylaşılıp tartışılmasına dayalı interaktif yöntem.

Tümevarım: Bebek ve anne ilişkileri üzerine katılımcı gözlemlerinin kuramsal bağlamda gözden geçirilip değerlendirilmesi

Analoji: Karşılaşılabilecek olası gelişimsel aksama durumlarında gözlemler ve bilgilerin pratiğe uygulanması üzerine bağlantıların önerilmesi ve tartışılması

Teknikler:

            Eğitim, kuramsal ve uygulamalı süreçlerin döngüsel olarak işlediği “yaparak ve yaşarak öğrenme” teknikleri ile planlanmıştır. Kuramsal bölümler çevrimiçi yöntemlerle, uygulamalı bölümler uygulama ortamında canlı olarak gerçekleşecektir. Uygulamalara katılmak zorunludur. Bu nedenle İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde sürdürülen çalışmaya katılabilecek olanlarla sınırlıdır.

 • Sanatla çalışma uygulamaları (Erken müdahale sürecinde gelişimsel onarım amaçlı olarak oyun ve sanatla çalışma uygulamalarının deneyimlenmesi)
 • Dramatizasyonlar
 • OD için yürütülen erken müdahale çalışmalarına katılımcı ve gözlemci olarak dahil olacaktır.

 

Süre

30 saat. 3’er saatlik oturumlar halinde 10 oturum ile gerçekleştirilir.

Zamanlama

Eğitim 15 Kasım 2021 tarihinde her Pazartesi, 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Devam Zorunluluğu

Eğitimin tümüne katılmak zorunludur. Eğitimin uygulamalı bölümlerine katılmak zorunludur. Bu nedenle İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde sürdürülen çalışmaya katılabilecek olanlarla sınırlıdır.

Mücbir sebeplerle katılamayanlar için yapılacak telafi dersleri ekstra ücretlendirilecektir.

Katılımcı sayısı: 20

*Katılma talebi olanlardan eğitime yönelik bir niyet mektubu istenilir ve seçilecek adaylarla motivasyon ve eğitime uygunluk üzerine bir ön görüşme yapılır.

Katılımcı Profili ve Eğitime Kabul Ölçütleri:

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden lisans derecesi olan ve Çocuk Psikiyatrisi ve Psikiyatri Hemşireliği alanlarında uzmanlık derecesi olan kişiler eğitime kabul edilir.

Katılım ücreti: 4500 TL (+ KDV)

Ödeme

Eğitime kesin kayıt için katılım ücretinin üçte birinin (1500 TL+ KDV) eğitim başlamadan önce ödenmiş olması gerekmektedir. Kalan ücret (3000 TL+ KDV) iki taksit halinde ödenebilir.

Eğitimciler:

Dr. Öğretim Üyesi, Kln. Psk. Nevin Eracar, Bilimsel Sorumlu, Eğitmen

Dr. Öğretim Üyesi, Kln Psk. Zeynep Maçkalı, Bilimsel Sorumlu, Eğitmen

Uzm Psk. Çimen Güldöker, Eğitmen

Psk. Elif Uzer: Uygulamacı, Yrd. Eğitmen.

Psk. Püren Şenyuva: Uygulamacı, Yrd Eğitmen

Psk. Merve Kılıç: Uygulamacı

Psk. Tuğba Kasap: Uygulamacı

Psk. Berfin Özlem Çakar: Uygulamacı

 

 

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:

Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi.

AKDEM Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi.

 1. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı.

 

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN,

Psk. Elif Uzer

0536 589 5656

elif@otistiklerdernegi.org.tr