Otizm Belirtileri

Haydi Gönüllü Ol!

İsmim Söylendiğinde Tepki Göstermiyorsam

1 yaş civarında kelimeler kullanmaya başlasalar da sonradan bunları kullanmaktan vazgeçebilirler. 

 

Oyuncaklarla Oynayamıyorsam

Anneyi çekerek istediği yere götürürler, annenin elini tutup uzatır ama kendi istediği şeyi ne söyler ne de işaret ederler. 

 

Parmağımla İstediğim Şeyi Gösteremiyorsam

Kurdukları iletişim kendi ilgileri yönündedir.

 

Sürekli Sallanıyorsam

Jest, mimik gibi dili tamamlayan şeyleri kullanmazlar. 

 

Dönen Nesnelere Karşı Duyarlıysam

Ses tonları monotondur. İniş-çıkış, vurgulama yoktur. 

 

Takıntılı Davranışlar Gösteriyorsam

Konuşmayı başlatma ve sürdürmede sorun vardır. Sizi merak edip tanımak için soru sormazlar. Ancak ilgi alanına giren bir konuda bilgi edinmek için soru sorar. Sürdürmede de sorun şöyledir: ‘Nasılsın’ dersiniz, ‘iyiyim’ der ama ‘siz nasılsınız’ demez. 

 

Konuşmada Yaşıtlarımın Gerisindeysem

Tekrarlayıcı ve kalıplaşmış bir dil kullanırlar. Öğretilen sözleri basmakalıp tekrarlar. Bazen de aynı kelimeyi tekrarlayıp dururlar.